سیاست حفظ حریم خصوصی

ما در این سایت می کوشیم تا اطلاعات عمومی کسب و کارهای جزیره قشم از جمله نام فروشگاه، خدمات قابل ارائه، آدرس و شماره تماس مربوطه را به طور رایگان در اختیار عموم قرار دهیم.

نحوه جمع آوری این اطلاعات از طریق ویزیتور های حضوری، بازاریابان تلفنی و اپراتورهای آنلاین بوده و پیش از انتشار محتوا حتما اجازه آن را از صاحب کسب و کار مربوطه می گیریم.

کسب و کارهایی که با عنوان “احراز نشده” در این سایت معرفی می شوند مدرک رسمی کسب و کارشان را جهت اطمینان از صحت داده های فوق به ما ارائه ننموده و در مقابل کسب و کارهایی که با عنوان “احراز شده” معرفی می شوند مدرک رسمی کسب و کارشان را رویت و اطلاعات را با جزئیات مندرج در آن تطبیق داده ایم.

اما به هر صورت مسئولیت هرگونه مغایرت در اطلاعات فوق و اطلاعات واقعی کسب و کار های منتشر شده بر عهده شخص اظهار کننده اطلاعات می باشد. پس اکیدا توصیه می کنیم پیش از هرگونه اقدام به معامله جوانب آن را با دقت بررسی و سپس نسبت به داد و ستد اقدام نمایید.